Menu

Bbz

Gemeenten kunnen zelfstandigen met financiële problemen bijstand geven. Verschillende groepen zelfstandigen kunnen een uitkering krijgen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De vorm van de financiële ondersteuning en de voorwaarden verschillen per situatie (startende ondernemers, gevestigde zelfstandigen en oudere zelfstandigen). Wij focussen ons op starters. Start u een bedrijf vanuit een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Bbz:

  • Starten eigen bedrijf vanuit bijstand. Als u een levensvatbaar ondernemingsplan heeft, kunt u een rentedragend krediet krijgen vanuit het Bbz. Dit is om noodzakelijke investeringen in uw bedrijf te financieren. Bijvoorbeeld de aanschaf van machines en voorraden.
  • Starten eigen bedrijf vanuit de WW. U kunt onder bepaalde voorwaarden een bedrijf starten met behoud van uw WW-uitkering. Ook kunt u in aanmerking komen voor een starterskrediet op basis van het Bbz. Dit is een rentedragende lening. Hiervan kunt u bijvoorbeeld begeleiding door deskundigen betalen.

Starters die vanuit een uitkering een bedrijf willen beginnen, kunnen volgens de BBZ een lening tot maximaal €34.134,- aanvragen. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op een periodieke uitkering voor levensonderhoud gedurende drie jaar en een vergoeding ontvangen voor begeleiding.

Voorwaarden om voor de Bbz in aanmerking te komen zijn:

  • U voldoet aan de criteria die de Belastingdienst stelt aan het ondernemerschap.
  • U kunt geen lening of krediet bij de bank krijgen. Hier moet je eerst aankloppen, voordat je bij de gemeente terecht kunt.
  • U bent tussen de 18 en 65 jaar.
  • U beschikt over een ondernemingsplan waaruit blijkt dat het bedrijf levensvatbaar is.
© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing