Menu

Een eigen bedrijf bij arbeidsongeschiktheid

Als u langdurig ziek of gehandicapt bent, dan kan zelfstandig ondernemen een goede manier zijn om weer aan het werk te gaan. U kunt dan werk en werktijden afstemmen op uw eigen mogelijkheden. De overheid kan u ondersteunen wanneer u als zelfstandige wilt starten. Dit gebeurt bijvoorbeeld met:

  • Een rentedragende lening (starterskrediet of voorbereidingskrediet)
  • Vergoedingen voor een doventolk
  • Aangepast vervoer of een aanpassing van de werkplek

Ook vanuit een WAO-, WAZ-, Wajong- of WGA-uitkering kun je je oriënteren op het zelfstandig ondernemerschap. De arbeidsdeskundige van het UWV kan ondersteuning geven bij het onderzoeken van de haalbaarheid en het voorbereiden van de start van je bedrijf. Je kunt daarvoor terecht bij de re-integratiebedrijven waarmee UWV afspraken heeft gemaakt of bij een startersadviesbureau dat is gespecialiseerd in ondernemerschap.

Om deze begeleiding te financieren kun je net als mensen met een beroep doen op de IRO. Bij de intake wordt bekeken of je ideeën haalbaar zijn. Worden ze goed bevonden, dan krijg je een re-integratietracject aangeboden. Gedurende deze periode loopt je uitkering gewoon door. Dit verandert na de start van je onderneming. Maak je winst met je bedrijf, dan ontvang je een lagere uitkering en moet je het teveel verdiende terugbetalen. Houdt daar vooraf rekening mee! Als je bedrijf goed draait zal je daarvoor geld opzij moeten zetten.

Hoeveel invloed de bedrijfswinst heeft op je uitkering is afhankelijk van de uitkering die je ontvangt. Afhankelijk van je situatie kun je in aanmerking komen voor een aanvulling op je inkomen.

Lukt het je toch niet om binnen enkele jaren voldoende inkomsten te verwerven of lukt het je niet het werk als zelfstandige vol te houden? Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft ná de start van je bedrijf een aantal jaar bestaan: vijf jaar na de start bij een WAJONG-uitkering en maximaal drie jaar bij een WAO- of WAZ-uitkering.

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing