Menu

Starten vanuit de WW

U heeft een uitkering van het UWV en u wilt weer aan de slag. Een eigen bedrijf kan een goede manier zijn om weer in uw eigen inkomen te voorzien. Als u plannen in die richting heeft moet u dat melden bij het UWV. U kunt op 2 manieren met een WW-uitkering een eigen bedrijf beginnen:

  1. Voor minder uren een WW-uitkering ontvangen. U heeft dan geen toestemming meer nodig van het UWV om een bedrijf te starten. Alle uren die u besteedt aan het opzetten van uw bedrijf haalt het UWV af van de WW-uitkering. U laat uw uitkering stopzetten voor het aantal uren dat u als zelfstandige gaat werken. Uw uitkering gaat dan definitief omlaag. U hebt geen toestemming nodig van uw werkcoach.
  2. Tijdens een startperiode van maximaal 26 weken een vaste, lagere uitkering ontvangen. U ontvangt dan 29% minder uitkering. Dit heet de startersregeling. In die periode hoeft u niet te solliciteren. Deze regeling is op 1 januari 2013 ingegaan. Maakte u voor 2013 gebruik van de startersregeling? Dan gelden voor u de oude voorwaarden. Gaat u na 26 weken fulltime door met uw bedrijf, dan stopt de WW-uitkering. Parttimers krijgen nog wel een uitkering voor de overige uren. Als blijkt dat ondernemerschap toch niet de oplossing is, dan kunt u de onderneming stoppen. De uitkering loopt door zolang daar nog recht op is.

Wanneer je een WW-uitkering hebt en een eigen onderneming wilt starten, heb je altijd goedkeuring van het UWV nodig. Je casemanager kan je daar alles over vertellen. Een van de voorwaarden is dat je een ondernemingsplan hebt. Na goedkeuring, mag je gedurende zes maanden starten als zelfstandig ondernemer. Daarbij mag je opdrachten werven en uitvoeren. Gedurende deze periode houd je je (lagere) WW-uitkering. Van eventuele inkomsten uit het zelfstandig ondernemerschap wordt zeventig procent verrekend met de WW-uitkering. Je bent dus gedurende zes maanden verzekerd van een inkomen. Het UWV stelt hieraan de volgende voorwaarden:

  • Er moet door het UWV toestemming worden verleend. Hiervoor moet je een ‘plan van aanpak’ indienen. Dit is in feite een ondernemingsplan. Het UWV kan dit plan op haalbaarheid laten toetsen door een extern bureau. Daarbij wordt bovendien jouw motivatie beoordeeld.
  • Het moet aannemelijk zijn dat je in de toekomst met je onderneming structureel in je bestaan kan voorzien.
  • Je mag nog niet met je bedrijf zijn begonnen. Met andere woorden: je moet daadwerkelijk starten, en niet een lopende onderneming voortzetten. Als je al in deeltijd werkte als zelfstandige en daarnaast recht had op een gedeeltelijke WW-uitkering, dan kun je niet voor dat deel toestemming krijgen om als zelfstandige te werken, aangezien het niet om nieuw op te starten werkzaamheden gaat.
  • Je kunt tijdens een uitkeringsperiode slechts één keer van deze regeling gebruik maken.
© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing