Menu

Hoe kom ik aan financiering?

Gestapeld financieren

Een lening bij de bank, of het aanwenden van eigen middelen, is voor veel ondernemers nog steeds dé manier om aan hun financieringsbehoefte te voldoen. Echter, sinds de crisis zijn banken gebonden aan strengere regels. Een nadelig gevolg is dat zij kritischer naar financieringsaanvragen kijken. De eisen die zij stellen zijn strikt. Ondernemers met een minimale eigen vermogensinbreng of een andere vorm van zekerheid krijgen vaak nul op rekest. Gelukkig worden ondernemers steeds creatiever.

Gestapeld financieren is de nieuwe financieringstrend. Gestapeld financieren betekent dat ondernemers verschillende financieringsvormen aanwenden om in hun kapitaalvoorziening te kunnen voorzien. Ondanks dat de bank nog altijd de meest voor de hand liggende financieringsvorm is, lijkt het erop dat alternatieve vormen van financiering in populariteit gaan toenemen. Van crowdfunding, factoring, leasing, overheidssubsidies of -regelingen, en informal investors wordt steeds vaker gebruik gemaakt. Deze financieringsvormen bieden steeds vaker redding.

Stappenplan

Een ruime meerderheid van de ondernemers klopt voor financiering nog steeds aan bij de bank. Hoe beter uw aanvraag is onderbouwd, hoe groter de kans op financiering. Toon aan dat u zonder problemen de bank kunt terugbetalen over een periode van maximaal drie tot vijf jaar. Dit doet u met een goed onderbouwd financieel plan. Het financieel plan is een onderdeel van het ondernemingsplan. Bij een lopende onderneming kunnen de behaalde resultaten uit het verleden worden gebruikt als onderbouwing. De bank let ook op uw eigenvermogenspositie en andere garanties of zekerheden die u de bank kunt bieden.

Qredits is een financieringsorganisatie  voor ondernemers die niet voldoen aan één of meerdere eisen van de bank. Zij financiering tot €150.000,-, hebben minder strikte eisen en hanteren gunstigere voorwaarden. Echter, ook Qredits moet worden overtuigd van de haalbaarheid van uw bedrijfsidee. Naast deze twee financiers kan ook worden gezocht naar investeerders. Dit kunnen zijn: investeerders die aandeelhouder worden, informal investors of crowdfunders.

Wanneer de bovenstaande, en meer gebruikelijke financieringsmogelijkheden ontoereikend zijn, kan worden uitgeweken naar specifieke financieringsconstructies (bijv. factoring, leasing, leverancierskrediet, uitstelregelingen), subsidies en overheidsregelingen. Hierover vindt men hier meer.

 

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing