Menu

Administratieve verplichtingen

Administratie

U bent wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren. Deze verplichting geldt ook als u uw bedrijf binnen de genoemde periode beëindigt.

Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Een goede administratie is een administratie die u inzicht geeft in de gang van zaken binnen uw onderneming. U houdt de vinger aan de pols, waardoor u tijdig de juiste beslissingen kunt nemen. Kortom een goede administratie is een noodzakelijke tool om als ondernemer te kunnen ondernemen. Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt en houdt u overzicht. Ook voor juiste en tijdige belastingaangiftes is een goede administratie noodzakelijk.

Jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo’n jaarrekening, mede omdat je elk jaar aan de Kamer van Koophandel je jaarrekening moet sturen. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting hierop.

Belastingaangifte

Iedere ondernemer moet periodiek aangifte doen voor een of meer belastingsoorten. Welke dat zijn bepaalt de Belastingdienst nadat u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Via de website van de Belastingdienst kunt u digitaal aangifte doen. Na inschrijving bij de KvK ontvangt u inloggegevens. U kunt de aangifte ook uitbesteden aan een intermediair, zoals een salarisadministrateur, administratiekantoor, accountant of belastingconsulent.

Voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doet u jaarlijks aangifte. Voor de omzetbelasting (btw) doet u dit jaarlijks, per kwartaal of maandelijks. Inkomstenbelasting (uitstel mogelijk).

 

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing