Menu

Waarom een ondernemingsplan schrijven?

In de kern worden ondernemingsplannen geschreven door en voor drie categorieën ondernemers: startende ondernemers, ondernemers met uitbreidingsplannen en (startende) ondernemers met overnameplannen. In theorie wordt ieder ondernemingsplan om dezelfde reden geschreven: de ondernemer heeft een plan nodig.

Het is altijd aan te raden een ondernemingsplan te schrijven alvorens je een bedrijf start. Ondernemingsplannen zijn echter nodig voor een externe partij. Van deze externe partij is bijvoorbeeld financiering, goedkeuring of toestemming nodig. Zij geven pas een akkoord als ze ervan overtuigd zijn dat het ondernemingsplan goed is. Voorbeelden van externe partijen zijn:

  • Financiers (Bank, Qredits, Investeerders)
  • De gemeente of overheid (BBZ, IND of Agentschap NL)
  • Leveranciers of fabrikanten
  • Verhuurders van vastgoed of machines
  • Instanties die specifieke vergunningen verlenen

Deze partijen zijn in de kern naar één ding opzoek en dat is zekerheid. Zekerheid dat hun lening wordt terugbetaald (financiers), zekerheid dat hun merk geen reputatieschade oploopt (leveranciers of fabrikanten), of dat zij geen problemen krijgen met hun huurder (verhuurders).

 

 

 

 

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing