Menu

Qredits Microfinanciering

Qredits bestaat er voor ondernemers die om verschillende redenen het niet voor elkaar krijgen geld te lenen bij de bank. De ondernemer voldoet dus niet aan één of meer voorwaarden die de bank stelt. Daarnaast Qredits biedt ondersteuning en hulp, zij begeleiden ondernemers die nog niet helemaal klaar zijn voor het ondernemerschap met het realiseren van hun droom. Qredits biedt twee vormen van financiering aan: Microkrediet (tot €50.000,-) en MKB-krediet (€50.000,- tot €150.000,-).

Voorwaarden Microkrediet:

  • U bent een startende of bestaande ondernemer (<5 werknemers)
  • Activiteiten vinden plaats in Nederland
  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft een uitgewerkt ondernemingsplan welke zal worden getoetst
  • Uw gegevens bij het BKR worden gecheckt, dit hoeft niet altijd een probleem te zijn

Voorwaarden MKB-krediet:

  • U bent een startende of bestaande ondernemer of je gaat een bedrijf overnemen
  • U exporteert niet 100% naar het buitenland
  • U heeft geen bancair krediet of een bancair krediet van minder dan € 150.000
  • Uw maximale, openstaande kredietbehoefte is niet groter dan € 150.000
  • U wilt niet meer dan 40% van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal financieren

Qredits hanteert nog enkele voorwaarden. Uw onderneming moet worden ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland als eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, commanditaire vennootschap of besloten vennootschap. Andere ondernemingsvormen zijn uitgesloten. Bij aanvragen voor bv’s is het uitgangspunt dat wij vragen om hoofdelijke aansprakelijkheid door middel van een (gedeeltelijke) borgstelling van de directeur en de eventuele aandeelhouder(s). Bij een eenmanszaak of VOF is de ondernemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Ook moet je onderneming vooral actief zijn op de Nederlandse markt.

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing