Menu

Rechtsvorm kiezen

Uw bedrijf heeft een juridische vorm nodig, de zogenaamde rechtsvorm. Als startend ondernemer zal u naar alle waarschijnlijkheid voor één van de volgende rechtsvormen kiezen: eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), man-vrouwfirma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap (BV). Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is.
Wel of geen rechtspersoonlijkheid?

Aansprakelijkheid

Er zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op uw bezittingen. Dit is bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid niet het geval (tenzij de bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld vanwege onbehoorlijk bestuur). Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (inkomstenbelasting) zijn: Eenmanszaak, Vennootschap onder firma, Maatschap, Commanditaire vennootschap. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (vennootschapsbelasting) zijn: Besloten vennootschap, Flex BV, Naamloze vennootschap, Vereniging, Stichting, Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Klik hier voor een volledig schematisch overzicht afkomstig van de Kamer van Koophandel.

Belasting

Iedere rechtsvorm betaalt omzetbelasting (btw). Daarnaast betaalt u bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (bijv. eenmanszaak of VOF) inkomstenbelasting over uw winst. Deze winst valt in Box 1 en het tarief is afhankelijk van in welke belastingschijf uw winst uitkomt. Met een BV betaalt u vennootschapsbelasting. Hiervoor geldt een lager tarief dan voor de inkomstenbelasting, namelijk 20% tot 25%. Echter, met een eenmanszaak of VOF heeft u vaak recht op meerdere belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Wanneer uw onderneming weinig winst maakt dan is het vaak voordeliger een eenmanszaak of VOF te starten.

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing