Menu

Starten als buitenlandse zelfstandig ondernemer

Werknemers uit de meeste landen van de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen in Nederland werken zonder vergunning. Werkgevers hebben een tewerkstellingsvergunning nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het is niet altijd nodig om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor werknemers van buiten de EER. Dat geldt onder andere voor:

  • Hoogopgeleide werknemers (kennismigranten of kenniswerkers);
  • Werknemers met een verblijfsvergunning waarop staat ‘arbeid is vrij toegestaan’. Soms geldt dat voor een bepaalde periode;
  • Zelfstandig ondernemers. Dit geldt zolang ze het werk doen dat in hun verblijfsvergunning is vermeld.

Puntensysteem

Bent u ondernemer, dan moet uw bedrijfsactiviteit een ‘wezenlijk Nederlands economisch doel’ dienen. Om dit te beoordelen wordt uw ondernemingsplan aan de hand van een puntensysteem door het IND gecheckt. Niet de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) doet dit maar de beoordeling wordt sinds een aantal jaar uitbesteed aan het Ministerie van Economische Zaken. Op de volgende drie onderdelen dient de bedrijfsactiviteit minimaal 30 punten te scoren:

  • Criterium persoonlijke ervaring
  • Criterium ondernemingsplan
  • Criterium toegevoegde waarde

Wanneer een ondernemer op de eerste twee onderdelen twee maal 45 punten heeft gescoord, dan wordt onderdeel drie automatisch op 30 punten gesteld. Hoogopgeleiden met een gedegen ondernemingsplan zijn dus in het voordeel.

Het eerste criterium beoordeelt het opleidingsniveau, de ervaring met ondernemen, de werkervaring, het bruto inkomen en de ervaring die de aanvrager heeft met Nederland. Het tweede criterium beoordeelt de marktpotentie, de organisatiestructuur en die financieringsconstructie. Het derde criterium beoordeelt de innovativiteit van het concept (product, proces of organisatie), de arbeidscreatie en de investeringen die moeten worden gedaan.

Ondernemingsplan schrijven

Het is mogelijk zelf uw ondernemingsplan te schrijven. Online zijn diverse templates te vinden. Daarnaast kunt u het puntenstysteem van de rijksoverheid als leidraad gebruiken. Twijfelt u over het eindresultaat dan kunnen wij deze voor u controleren. Besteedt u het schrijven van uw ondernemingsplan liever uit, dan kunt u bij ons terecht. Onze ondernemingsplannen zijn geschikt voor diverse doeleinden zoals een financieringsaanvraag bij de bank. Plannen die speciaal voor het IND zijn bedoeld, worden daarnaast door ons volledig afgestemd op het puntenstysteem van de rijksoverheid.

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing