Menu

Is een ondernemingsplan een garantie voor een financiering?

Een ondernemingsplan is geen garantie voor een financiering. Er zijn verschillende factoren die een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van het businessplan. Allereerst het bedrijfsidee. De financier  moet achter het idee staan. Ten tweede moet de financier vertrouwen hebben in de competenties van de ondernemer. Daarnaast wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het bedrijfsidee. Enerzijds wordt er gekeken naar de (afzet)markt en anderzijds naar de (financiële) haalbaarheid. Dit alles wordt beïnvloed door de hoogte van de financiering. Er zijn veel verschillende meningen, zo ook bij beoordelaars. MKBusinessplan staat ervoor in dat het ondernemingsplan op zich aan hoge kwaliteitseisen voldoet.

© Copyright Krosse Advies BV || Design: Stuurlui Online Marketing